TẦM NHÌN

Trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng uy tín hàng đầu Việt Nam và khu vực. Đồng hành cùng các tổ chức và doanh nghiệp trong cả nước chăm sóc sức khỏe người lao động.

SỨ MỆNH

Lấy trách nhiệm chữa bệnh cứu người và chăm sóc sức khỏe cộng đồng làm nhiệm vụ ưu tiên số 1.

Lấy kim chỉ nam:“ Sáng y đức, giỏi chuyên môn” làm ngọn đèn soi sáng cho mọi hoạt động khám chữa bệnh.

Cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao và các dịch vụ chăm sóc chuyên biệt với tất cả sự tôn trọng, đồng cảm và thấu hiểu.