Đội ngũ chuyên gia

Đội Ngũ Chuyên Gia

service-image
BSCKI. NGUYỄN DUY HƯNG

CHỦ TỊCH HĐTV BỆNH VIỆN

service-image
TS.BS NGUYỄN VĂN HÙNG

P.CHỦ TỊCH HĐTV BỆNH VIỆN

team
TS.BSCKII TRẦN NGỌC VANG

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

service-image
BSCKI. LƯƠNG VĂN THIỆN

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN

team
THS.BSCKII TRẦN NGỌC ANH

TRƯỞNG KHOA NỘI NHI

service-image
BSCKII TRƯƠNG QUỐC KHÁNH

P.TRƯỞNG LK MẮT - RHM -THM

service-image
BSCKII NGUYỄN VĂN KHAI

NGUYÊN P.TK XẠ - ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BV K