Bệnh viện Đa khoa Hà Nội Đồng Văn là một mô hình bệnh viện xã hội hóa đầu tiên và duy nhất ở tình Hà Nam nên ngay từ ngày đầu thành lập Tập thể cán bộ công nhân viên, y bác sĩ của bệnh viện đã chọn 5 chữ: “ NHÂN  - TÂM – ĐỨC – TRÍ – TÍN” là tiêu chí, là giá trị cốt lõi chuẩn mực nhất cho hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đặt chữ “NHÂN” lên hàng đầu – Chúng tôi luôn coi con người là giá trị cốt lõi, là tài sản quý giá nhất. Chúng tôi xây dựng mối quan hệ “ nhân hòa” trên cơ sở thân thiện, công bằng, chính trực, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng.

Lấy chữ “TÂM” làm nền tảng – Chúng tôi sẽ luôn luôn tận tâm vì người bệnh, luôn coi trọng khách hàng và luôn lấy khách hàng làm trung tâm; luôn đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm - dịch vụ hoàn hảo nhất.

Lấy chữ 'ĐỨC" làm trọng tâm – Chúng tôi luôn lấy chữ “ Đức” để  soi sáng mọi hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi sẽ luôn luôn nỗ lực, phấn đấu, xây dựng một đội ngũ Cán bộ, y bác sĩ Đức Tài trọn vẹn.

Lấy chữ "TRÍ" là đòn bẩy phát triển - Chúng tôi coi sáng tạo là sức sống nên sẽ luôn tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đề cao tinh thần dám nghĩ dám làm, tôn trọng sự khác biệt và năng lực sáng tạo của các thành viên.

Chọn chữ “TÍN” là yếu tố then chốt – Chúng tôi lấy chữ Tín làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo đúng và cao hơn các cam kết của mình.