TRIỆU CHỨNG BÁO HIỆU UNG THƯ TRONG CƠ THỂ

Ngoài việc khám sức khỏe định kỳ, bạn cần phải lắng nghe cơ thể mình lên tiếng. Điều này giúp chúng ta phát hiện nguy cơ tiềm ẩn phát triển bệnh. Dưới đây là 10 triệu chứng báo hiệu ung thư nguy hiểm nhưng dễ để ý nếu xuất hiện, hãy chú ý để không bỏ qua cơ hội phát hiện bệnh.